6th Annual ECoFI Symposium

Pembangunan Mampan Tonggak Kesejahteraan Rakyat

Sustainable Development as Pillars to Wellbeing

31 October 2019.

Adya Hotel, Langkawi, Kedah, Malaysia

Contact Us

Pn. Aznita Samsi
AES2019 Secretary
Universiti Utara Malaysia
06010 Sintok
MALAYSIA
Phone: +604-928-6824
Fax: +604-928-6752
Email: [email protected]

 

Organised by:

 

 

 

Sponsored by:

Lambang Kedah.png

Bahagian Perancangan Ekonomi Negeri (BPEN), Kedah